Nieuws | Rundvee

'Minder ziekte bij doormelken koe'

Het doormelken van koeien in de maanden voor afkalven lijkt niet nadelig voor hun welzijn. Ook hebben koeien een hogere voeropname na afkalven. Verder zijn ze minder vaak ziek en wordt de levensduur verlengd door de verbeterde stofwisseling als de droogstand wordt weggelaten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Akke Kok aan Wageningen University & Research.

Uit eerdere studies bleek dat het verkorten van een maand of weglaten van de droogstand de stofwisseling verbetert, maar resulteert in een lagere melkproductie. Het doel van het promotieonderzoek was het in kaart brengen wat de gevolgen zijn van het verkorten of weglaten van de droogstand voor dierenwelzijn, de netto financiële opbrengsten van de veehouder, en broeikasgasemissies per kilogram melk.

Welzijn niet minder

Op basis van gedrag lijkt het melken van koeien in de maanden voor afkalven hun welzijn niet te verminderen. Bovendien hadden koeien zonder droogstand een hogere voeropname en langere ligduur na afkalven.
Uit een modelstudie blijkt dat het verkorten of weglaten van de droogstand een negatief effect heeft op netto-opbrengsten (-€12 en -€16 per koe per jaar) en broeikasgasemissies per eenheid melk (+0.8% en +0.5%).

Verbetering koegezondheid

Het is volgens Akke Kok aannemelijk dat deze kleine negatieve gevolgen worden gecompenseerd door een lagere ziekte-incidentie en een verlengde levensduur door de verbeterde stofwisseling als de droogstand wordt weggelaten. Het verkorten of weglaten van de droogstand lijken op basis van dit onderzoek daarom duurzame manieren om de stofwisseling van koeien in vroege lactatie te verbeteren. Dit geldt voor koeien met een goede uiergezondheid; een eerdere studie toonde namelijk aan dat koeien met een hoog celgetal of historie met uiergezondheidsproblemen een verhoging van het celgetal laten zien na kalven bij het weglaten van de droogstand.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.