Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit

Blauwtong milder, keuze voor vaccinatie lastig

Blauwtong had in 2006-2008 grote consequenties voor met name de rundvee- en schapenhouderij in Nederland en landen om ons heen. Inmiddels kruipt het blauwtongvirus (BTV-8) weer omhoog vanuit landen als Frankrijk, België en Duitsland. Het risico op blauwtong in Nederland wordt daardoor groter. Maar de situatie is heel anders dan in 2006-2008: hetzelfde virus is veel milder en er zijn maar weinig dieren met klinische verschijnselen. Dat maakt de keuze voor veehouders om dieren wel of niet te vaccineren tegen het virus lastig.
Dat bleek op 8 april op de voorlichtingsavond over blauwtong van LTO en de GD. Dierenarts Piet Vellema van de GD ging in op de blauwtongsituatie in 2006-2008 en de huidige situatie. In 2006-2008 waren de gevolgen voor diergezondheid en dierenwelzijn groot. In 2008 werd een vaccinatiecampagne gestart tegen blauwtong. Het vaccin werd betaald door het ministerie van LNV, de dierenartskosten waren voor de veehouders. Mede door het vaccineren doofde de ziekte uit en werd Nederland per 15 februari 2012 weer officieel vrij van blauwtong.

Beperking dierbewegingen grootste schadepost

Nog steeds is Nederland vrij van blauwtong, maar het risico dat het virus naar ons land komt neemt toe. Als het virus Nederland aandoet, lijkt de beperking van dierbewegingen in heel het land en daarmee belemmering van de export de grootste schadepost te worden. Het aantal klinische gevallen zal waarschijnlijk flink lager zijn dan tijdens de vorige uitbraak.
Vanwege de andere situatie dan in 2006-2008 is de vraag: wel of niet vaccineren, lastig. Op de voorlichtingsavond van 8 april leek een beperkt aantal van de aanwezigen in de volle zaal van plan te zijn om wel te gaan vaccineren.
Voor volledige bescherming tegen het virus moeten de dieren tweemaal worden gevaccineerd met een tussentijd van drie weken. Drie weken na de tweede vaccinatie zijn de dieren ongeveer een jaar lang beschermd. Het vaccin kost circa 2,40 euro per dier. Veehouders die hun dieren willen laten vaccineren kunnen het best contact opnemen met hun dierenarts.
Op dinsdag 16 april houden LTO en GD een tweede voorlichtingsbijeenkomst blauwtong om 20.00 uur in ‘Ons Boerenerf’, Banendijk 5 in Nederweert-Eind.
Foto: Universiteit Utrecht, Diergeneeskunde

Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.