Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Schouten wil benchmarks over sterfte bij jonge dieren

Minister Schouten van LNV heeft met de melkvee-, geiten- en varkenssector afgesproken dat zij benchmarks ontwikkelen over sterfte bij jonge dieren. Daarbij worden bedrijven ingedeeld in een groen (lage sterfte), oranje en rood (relatief hoge sterfte) gebied. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens Schouten biedt het benchmarksysteem de sectoren de mogelijkheid om concrete maatregelen te nemen om bedrijven in het rode gebied te ondersteunen om de zorg voor jonge dieren te verbeteren. “Deze aanpak is tevens gevolgd in het antibioticabeleid, en heeft bijgedragen aan een forse reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij”, aldus Schouten.
Eind van dit jaar moet duidelijk zijn hoe de benchmarksystematiek per sector exact wordt vormgegeven. Als het aan de minister ligt bevat deze in ieder geval kengetallen op sterfte, maar ook andere data met betrekking tot goede zorg voor dieren, zoals bijvoorbeeld de dierziektestatus.

Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.