Nieuws | Rundvee

Onenigheid binnen NVWA over mobiel slachthuis

Binnen de NVWA is er onenigheid over een proef met een mobiel slachthuis. Meerdere dierenartsen van de NVWA zeggen anoniem tegen de onderzoeksredactie van RTL Nieuws dat dieren onnodig lijden en er risico’s zijn voor de volksgezondheid. Maar er zijn ook (NVWA-)dierenartsen die vinden dat door het mobiele slachthuis dieren minder lijden omdat ze niet vervoerd hoeven te worden.
Het mobiele slachthuis of mobiele dodingsunit (MDU) van Slachthuis Dokkum komt naar boeren toe om runderen te doden die van de wet niet levend vervoerd mogen worden (niet transportwaardig), maar nog wel geslacht mogen worden (wel slachtwaardig). De dieren worden in het slachthuis geslacht. De NVWA werkt mee aan de pilot met het mobiele slachthuis. Dieren die worden aangeboden aan het mobiele slachthuis worden eerst gekeurd door een NVWA-keuringsdierenarts. Inmiddels rijden vier mobiele units (vrachtwagens) door Noord-Nederland.

Zelden acute aandoening

Minister Schouten van Landbouw gaf eind vorig jaar toestemming voor de proef met het mobiele slachthuis, omdat hierdoor gewonde of in het wild gehouden dieren alsnog konden worden geslacht. Maar volgens de NVWA-medewerkers worden in de praktijk vooral chronisch kreupele dieren geslacht en zelden runderen die een acute aandoening hebben, zoals een gebroken poot, zo meldt RTL Nieuws.

Zorgen

De Koninklijk Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) plaatst wel vraagtekens bij de proef. Een woordvoerder laat aan RTL Nieuws weten dat ‘de inzet van de MDU niet mag leiden tot het onthouden van de nodige zorg aan dieren’. Verschillende NVWA-medewerkers, maar ook andere dierenartsen, hebben bij de KNMvD hun zorgen over het mobiele slachthuis uitgesproken.

Minder lijden

De NVWA laat in een officiële reactie aan RTL Nieuws weten mee te werken aan de proef omdat het een oplossing biedt voor dieren die niet of moeilijk te vervoeren zijn naar het slachthuis, maar die nog wel voor consumptie geschikt zijn. De gedachte is dat dieren dan minder lijden, omdat ze niet op transport gaan.

Verbeteren van dierenwelzijn

Volgens Slachthuis Dokkum gaat de mobiele dodingsunit uit ‘van het verbeteren van het dierenwelzijn van gezonde dieren die om diverse redenen niet levend vervoerd kunnen en/of mogen worden naar het slachthuis. Een (vee)houder van een dier is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor zijn/haar dieren, zowel moreel als wettelijk op zijn bedrijf’.
Foto: Slachthuis Dokkum

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.