Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit

Kans op hittestress neemt weer toe

Er zijn weer warme(re) dagen op komst, zeker voor dieren als koeien en schapen. Deze dieren hebben al snel last van hittestress. Veehouders kunnen verschillende maatregelen nemen om hittestress bij hun dieren te voorkomen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft tips op zijn website.

Koeien

Voor koeien is het goed om een ‘siëstabeweiding’ te overwegen, aldus de GD. Door de koeien naar binnen te halen op het heetste deel van de dag voorkom je de grootste problemen met hittestress. Is het de hele dag extreem warm, dan is een schema van ’s nachts weiden en overdag binnen een optie.
Bij hitte is het verstandig de koeien actief te gaan koelen. Dat kan door lucht op de dieren te blazen in de ligboxen, bij het voerhek, en denk ook aan de wachtruimte en droge koeien. Houd de koeien bij temperaturen boven de 26 graden Celsius koeler door ze goed nat te maken en te koelen met ventilatoren, zo adviseert de GD. Denk er wel aan de uier droog te houden vanwege de hygiëne.
Volgens de GD is het ook goed om er rekening mee te houden dat de koeien met warm weer minder ruwvoer vreten. Als ze daarnaast ook vaker blijven staan om te koelen en minder herkauwen omdat ze sneller ademen door de hitte, kan er pensverzuring optreden. Om dit te voorkomen kan in overleg met de voerleverancier alvast een buffer worden bijgevoerd om de zuurgraad in de pens op peil te houden. Is de zuurgraad niet op orde, dan kan dit ook risico’s geven op kreupelheid.
Koeien moeten bij extreem warm weer vanzelfsprekend veel en schoon water kunnen drinken. Maar vergeet ook de kalveren niet, geef ze tussen de melk door extra water. Kalveren hebben veel baat bij extra water, maar meng het water niet door de melk: dat veroorzaakt stremmingsproblemen en dus diarree.

Schapen en geiten

Bij warm weer en onvoldoende schaduw gaat de ademfrequentie van schapen en geiten omhoog. Ze drinken meer en hebben een verminderde ruwvoeropname. Dit laatste zorgt voor een verminderde warmteproductie. Een hoge luchtvochtigheid kan hittestress bij warme weersomstandigheden verergeren.
Zorg altijd voor voldoende schoon drinkwater. Geef bij warm weer niet te veel krachtvoer in een keer, omdat door de lagere opname van ruwvoer bij een gelijkblijvende krachtvoergift pensverzuring kan optreden.
Laat schapen en geiten zo veel mogelijk met rust worden gelaten, aldus de GD. Voer geen extra behandelingen uit, transporteer ze niet en vaccineer ze niet. Bij vaccineren gaat de temperatuur van de schapen een beetje omhoog omdat de dieren actief zijn. Daarnaast kan het vaccin een reactie in dieren oproepen waardoor de temperatuur een graad extra kan stijgen; probeer dit te voorkomen.
Meer tips, ook voor andere diersoorten, zijn te vinden op de website van de GD.

Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-Geit
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.