Nieuws | Paarden

Teek serieuzere bedreiging voor paard

Voor paarden is de komst van de tekensoort Dermacentor reticulatus een serieuzere bedreiging dan de meest voorkomende tekensoort in Nederland, de Ixodus ricinus (de schapenteek). Ook Hyalomma-teken zijn in opmars. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
De tekensoort Dermacentor reticulatus kan piroplasmose overbrengen, met als ziekteverschijnselen koorts, benauwdheid, bloedarmoede, geelzucht en gewichtsverlies. Er zijn twee vormen van piroplasmose: equine babesiose (veroorzaakt door de parasiet Babesia caballi) en equine theileriose (veroorzaakt door de parasiet Theileria equi). Babesia caballi is al eens aangetroffen in Dermacentor-teken in Nederland, maar Theileria equi nog niet (overigens wel diverse malen in vanuit Zuid-Europa geïmporteerde paarden). Ixodes- en Dermacentor-teken kunnen ook de bacterie Anaplasma phagocytophilum overdragen. Vaak vindt spontaan klinisch herstel plaats binnen 7 tot 21 dagen, maar een infectie kan ook dodelijk verlopen.

Hyalomma in opmars

De laatste tijd is de meer in warme landen voorkomende Hyalomma marginatum-teek in opmars in Europa. Vorig jaar zijn tussen begin juli en eind september ook op verschillende locaties in Nederland Hyalomma-teken gevonden; negen op paarden met weidegang en één op een persoon. Ook deze teken kunnen piroplasmose bij paarden overbrengen. Daarnaast kunnen paarden als belangrijkste gastheer van de Hyalomma-teek op deze manier mogelijk bijdragen aan verspreiding van voor mensen belangrijke ziekten, zoals Krim-Congo hemorrhagische koorts. Dit virus is overigens nog niet in Nederland en Noordwest-Europa aangetoond.

Onderzoek naar Hyalomma

Naar aanleiding van de vondsten in 2019 heeft de faculteit Diergeneeskunde, in samenwerking met het RIVM en CMV NVWA, veertig paardenbedrijven en maneges bezocht in het oosten en noorden van Nederland. Per locatie zijn vijf paarden waarmee regelmatig buitenritten worden gemaakt, of die veel geweid worden, onderzocht. Op geen van deze paarden zijn Hyalomma-teken aangetoond. Hiermee lijkt het vooralsnog onwaarschijnlijk dat grote aantallen volwassen Hyalomma-teken in Nederland aanwezig zijn.

Heeft u een bijzondere teek gevonden?

Paardeneigenaren die een bijzondere teek hebben gevonden, kunnen dat via www.nvwa.nl/reuzenteek doorgeven. Voor de belangrijkste paardenziekten die overgebracht worden door teken heeft GD PCR-testen beschikbaar.

Meer over:
NieuwsPaarden
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.