Nieuws

Katten op nertsenbedrijven besmet met coronavirus

Op het eerste met covid-19-virus besmette nertsenbedrijf in Noord-Brabant, zijn bij drie van elf boerderijkatten antistoffen tegen het virus aangetoond. Er is geen covid-19-virus in de katten gevonden. Dit betekent dat de drie katten besmet zijn geweest. Dat schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Schouten is niet vast te stellen hoe de katten de infectie hebben opgelopen. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de katten op de besmette nertsenbedrijven. De katten moeten zoveel mogelijk binnen het bedrijf of op het erf worden gehouden.

Geen virus in luchtmonsters

In onderzoek van nieuwe luchtmonsters genomen in en buiten de stallen van de eerste twee besmette nertsenbedrijven, is geen coronavirus aangetoond. Eind april werd wel virus gevonden in de lucht ín de stal.
Nu voor de tweede maal geen virus is gevonden in lucht buiten de stal, kan de zone van 400 meter rondom de besmette bedrijven worden opgeheven, aldus minister Schouten. In die zone mocht uit voorzorg niet worden gewandeld en gefietst.

Onderzoek dode en gezonde dieren

Het onderzoek op en rond de twee besmette nertsenbedrijven wordt de komende weken voortgezet. Er worden onder andere zieke en dode dieren onderzocht en ook wordt van gezonde dieren nog tweemaal bloed onderzocht. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de besmette bedrijven vindt nog vervolgonderzoek plaats.

Covid-19 bij Nederlandse hond

In Nederland is ook een hond aangetroffen met antistoffen tegen het covid-19-virus. Dit staat los van de besmette nertsenbedrijven. De eigenaar van de hond is een covid-19-patiënt. De hond had ademhalingsproblemen en is op 30 april geëuthanaseerd vanwege verergering van de klachten. Eerdere meldingen over besmette honden kwamen uit Hongkong.

Dierenartsen moeten verdenkingen melden

Minister Schouten heeft aan dierenartsen gevraagd om verdenkingen van covid-19 bij dieren door te geven aan de NVWA. De NVWA beoordeelt deze meldingen. Als een verdenking serieus is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd.

Foto: Alexas_Fotos –  Pixabay

Meer over:
Nieuws
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.