Nieuws | Rundvee

Mogelijk kort geding om onderbouwing voermaatregel

De stichtingen Stikstofclaim en Agrifacts (STAF) starten een kort geding als het ministerie van LNV blijft weigeren de onderbouwing van de voermaatregel voor de melkveehouderij openbaar te maken. Beide organisaties hebben LNV tot vrijdag 12 uur de tijd gegeven om de informatie op te leveren. Dat maakten zij 16 juli bekend.
Het ministerie van LNV wil per 1 september met de veevoermaatregel limieten stellen aan de eiwitgehalten in krachtvoer voor koeien. Volgens STAF en Stikstofclaim stroken de berekeningen van LNV voor de maatregel niet overal met praktijkcijfers.

CDM-advies

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) adviseerde LNV voor het opstellen van de maatregel. Uit het advies blijkt dat het ministerie zelf de eiwitlimieten voor krachtvoeders heeft berekend op basis van melkveebedrijven in het Bedrijven Informatie Netwerk (BIN), zo melden STAF en Stikstofclaim. STAF vroeg die gegevens op om de LNV-berekeningen te kunnen controleren, maar LNV geeft die tot nu toe niet.

Onverantwoord

Uit het CDM-advies blijkt verder dat LNV werkte met wel hele kleine steekproeven voor haar berekeningen, aldus STAF en Stikstofclaim, en daarmee is het vaststellen van voerlimieten volgens de stichtingen onverantwoord. Ook CDM zou weinig zicht hebben op het rekenwerk van LNV.
Stikstofclaim en STAF hopen dat het ministerie van LNV deze week de gegevens aanlevert, dat het heeft gebruikt voor zijn berekeningen van de eiwitlimieten, zodat die gecontroleerd kunnen worden en vergeleken met de praktijkcijfers. Als de gegevens niet worden overlegd, zullen de stichtingen samen een kort geding starten.

Diergezondheid

Er is veel weerstand tegen de veevoermaatregel die LNV wil instellen. Zowel de melkveesector als dierenartsen vrezen dat de maatregel nadelige gevolgen heeft voor de diergezondheid.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.