Nieuws | Paarden | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Steviger aanpak dierenmishandeling en -verwaarlozing

Een rechter kan voortaan makkelijker een verbod op het houden van dieren opleggen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing. Dat is een van de dingen die wordt geregeld in het wetvoorstel Aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Schouten van LNV.

Vroeger kon een houdverbod door de rechter alleen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert het houdverbod van maximaal tien jaar als een zelfstandige maatregel.
Het wetsvoorstel regelt ook dat bijvoorbeeld een veebedrijf kan worden stilgelegd als het welzijn van dieren geschaad wordt, bijvoorbeeld door ondervoeding of slechte verzorging. Nu kunnen die bedrijven worden stilgelegd als de gezondheid van mens of dier in gevaar is.
Foto: NVWA

Meer over:
NieuwsPaardenRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.