Nieuws | Schaap-Geit

Onderzoek naar gezondheid jonge geiten

Het ministerie van LNV heeft geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de gezondheid van jonge geiten. Dat meldt LTO Noord.
De afgelopen weken heeft het Platform Melkgeitenhouderij het concept verduurzamingsplan gedeeld en besproken met de sector. Hieruit bleek dat veel geitenhouders het onderdeel ‘Zorg voor jonge dieren’ belangrijk vinden. LNV stelt nu geld beschikbaar om kennis op te doen over de gezondheid van jonge geiten. LTO en Wageningen Universiteit & Research bereiden het onderzoek voor.

Enquête

De sector wil als eerste aan de slag met gewrichtsontsteking, longontsteking en/of diarree tijdens de opfok. Met een enquête wordt nagegaan waar, wanneer, hoeveel en onder welke omstandigheden deze aandoeningen optreden. Aan de hand van de resultaten zal een keuze gemaakt worden welke managementmaatregel(en) komend jaar in de praktijk getoetst zal/zullen worden.

Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.