Nieuws | Schaap-Geit

Q-koorts vaccinatie niet langer verplicht vóór 1 augustus

Op 21 april 2021 is de Europese diergezondheidsverordening ingegaan. Onder andere wat betreft de regels voor Q-koorts en Q-koortsvaccinaties zijn er veranderingen. De dieren hoeven niet meer verplicht vóór 1 augustus gevaccineerd te worden, maar wel vóór het dekken of insemineren.

In plaats van de verplichte datum van 1 augustus is er een nieuwe verplichting om in eigen administratie bij te houden wat de datum van dekking of inseminatie is.  Geiten en schapen moeten minstens drie weken voor het dekken of insemineren gevaccineerd worden. Wanneer het moment van dekking niet bekend is, moet het moment waarop de dieren gedekt kunnen worden vastgelegd worden. De vaccinatieplicht geldt voor geitenhouders met meer dan 50 geiten. Alle andere regels met betrekking tot de Q-koortsvaccinaties blijven gelden, waaronder de verplichting om de dieren steeds binnen 12 maanden opnieuw te vaccineren.

Een andere nieuwe regel met betrekking tot Q-koorts is dat een geiten- of schapenhouder ervoor moet zorgen dat bezoekers niet in contact kunnen komen met de dieren tijdens het lammeren. Dit is om de kans van besmetting van dier op mens te verkleinen. Dit betekent onder andere dat de geiten- of schapenhouder ervoor zorgt dat bezoekers niet in de stal waar lammeren geboren worden kunnen komen. Uitzondering geldt voor werknemers en bedrijfsmatige bezoekers, zoals een dierenarts.

Verdere veranderingen

Er veranderen nog enkele andere dingen. Voor nieuwe houders van geiten en schapen geldt dat een UBN (uniek bedrijfsnummer) bij RVO aangevraagd moet worden vóórdat de dieren aanwezig zijn op het bedrijf. Verder wordt paratuberculose niet langer via Europese regelgeving gereguleerd, Nederland voert jaarlijks een bewakingscontrole. Er komt een meldplicht voor deze ziekte, over de invulling hiervan wordt nog gesproken. Voor het vervoer van geiten en schapen geldt dat de categorie mestdieren vervalt. Vanaf nu gaat het alleen nog om slachtdieren en niet-slachtdieren. Beide mogen twee keer verzameld worden op erkende verzamelcentra, voor slachtdieren geldt dat zij na de tweede keer vervoerd moeten worden naar een slachthuis.

Meer informatie over de veranderingen naar aanleiding van de Europese diergezondheidsverordening is te vinden via de Regelhulp diergezondheid van LNV.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.