Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

NVWA legt uit voorzorg activiteiten 46 veehouders tijdelijk stil

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg en ter voorkoming van eventuele risico’s voor de volksgezondheid 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd. De aanleiding voor deze maatregel zijn sporen van een plaagdierbestrijdingsmiddel aangetroffen in de lever van een kalf op een van de bedrijven.

De maatregel houdt in dat er vanaf de 46 locaties tot nader order geen dieren afgevoerd mogen worden. Dit verbod geldt ook voor de dierlijke (bij)producten, zoals mest en melk. Het gaat hierbij onder andere om runderen, varkens en schapen bestemd voor de slacht.

Het middel dat is aangetroffen is Racumin Foam, bedoeld voor het bestrijden van muizen, met als werkzame stof Coumatetralyl. Het gebruik ervan is toegestaan, maar alleen onder strikte wettelijke gebruiksvoorschriften. Uit onderzoek door de NVWA is gebleken dat het bestrijdingsbedrijf dat werd ingezet voor de plaagdierbestrijding de regels niet of onvoldoende in acht heeft genomen. Hierdoor zijn er dieren blootgesteld aan het plaagdierbestrijdingsmiddel.

Met het uit voorzorg stilleggen van de bedrijven en het onderzoek wil de NVWA voorkomen dat er dierlijke (bij)producten met de stof in de consumptieketen terecht komen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof “matig toxisch”. Dit houdt in dat het bij inname van grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Pas nadat onderzoek uitwijst dat er geen plaagdierbestrijdingsmiddel is aangetroffen in de dieren, wordt het afvoerverbod opgeheven. Inmiddels is bij 5 bedrijven de afvoer van melk vrijgegeven omdat inspecties uitwijzen dat de plaagdierbestrijding niet in de nabijheid van het melkvee heeft plaatsgevonden.

Bron: NVWA

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.