Nieuws | Varkens

Aangeboren afwijkingen bij biggen

De laatste maanden zijn aan de GD vragen gesteld over aangeboren afwijkingen bij biggen. Bij sectie van twee biggen van een week oud bleken deze hypocerebellie­ te hebben, een aangeboren afwijking waarbij de hersenen veel te klein zijn gebleven. Het probleem bleef beperkt tot enkele biggen.
Op een groot zeugenbedrijf werden in enkele tomen biggen geboren met misvormingen (verkrommingen) van de ledematen en de rug. Op het eerste gezicht deed dat denken aan de misvormingen die bij herkauwers gezien worden bij een infectie met het Schmallenbergvirus
Op een ander zeugenbedrijf was voor de derde keer in een jaar tijd sprake van een geboortegolf van trilbiggen, vooral bij eersteworpszeugen. Indien alleen biggen van gelten het trillen vertonen, denkt men aan een (onbekend) virus. Het is altijd verstandig om trilbiggen in te zenden voor sectie-onderzoek. Aan de hand van de afwijkingen kan dan in elk geval bepaald worden of waarschijnlijk sprake is van een virus. Dan kan varkenspest en de ziekte van Aujeszky uitgesloten worden.
Meestal is de aandoening niet dodelijk, mits de big voldoende biest en melk kan opnemen. Het trillen kan soms echter voortduren tot in de vleesvarkenperiode. Als de gelten afweer hebben opgebouwd tegen het onbekende virus, ebt het probleem weer weg.
Het volledige artikel is te lezen in Veehouder&Veearts van september 2013.

Bron: Diergezondheidsmonitoring GD
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.