Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Veearts | Veehouder | Zoönosen

Veterinair en humaan strijden tegen resistente bacteriën

SDa goedDe wetenschap heeft grote zorgen over de groei van het aantal bacteriën resistent voor onze antibiotica. Aura Timen van het RIVM zegt dat landbouwhuisdieren en ziekenhuizen de grootste pool van resistentiegenen zijn. De meeste EU landen melden dat het behandelen van sommige bacteriën die luchtweg- en urineweginfecties veroorzaken, steeds lastiger wordt. Veel middelen werken niet meer. Humaan en veterinair werken er hard aan om het tij te keren. Dat is een conclusie van  de Europese Antibioticadag in Utrecht op 18 november 2013.

One Health

Hoewel het humane antibioticumgebruik  in Nederland bij de laagste in Europa hoort, is de resistentieproblematiek in zorginstellingen nog groeiende; vooral in ziekenhuizen. Onderzoekers weten dat juist het veelvuldig gebruik van antibiotica de resistentie in de hand werkt. Door minder te gebruiken bij vee en mensen verminder je het percentage resistente bacteriën. Merel Langelaar van de Inspectie voor de Gezondheidszorg weet dat ‘haar’ Dienst strenger gaat controleren of artsen de Richtlijnen van de eigen beroepsgroep naleven. Op dit moment heeft de Inspectie 28 van de 94 ziekenhuizen in Nederland al onderzocht op dit punt.” Tijdens die ziekenhuisonderzoeken viel het de inspecteurs op dat het schoonmaken om verspreiding van met name gramnegatieve darmbacteriën te voorkomen regelmatig te wensen overlaat.

Diergeneeskunde

Veterinair is de laatste jaren veel werk verzet om het antibioticumgebruik bij vee te verminderen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, Hetty van Beers, directeur van de waakhond diergeneesmiddelen SDa, geeft aan dat vanaf 2009 het antibioticumgebruik bij vee met 60 procent is gedaald. Hoogleraar Dik Mevius van het CDI in Lelystad is betrokken bij een groots onderzoek naar de herkomst van ESBL vormende bacterien en de manier waarop we die ESBL’s moeten bestrijden. Bij dit onderzoek werken veterinaire en humane instellingen samen. “Pas dan los je dingen op”, aldus Mevius.

Nieuw antibioticum

Diverse sprekers wensen de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Of die wens, zo kort voor 5 december, in vervulling gaat kan de wetenschap niet zeggen. De industrie zegt desgevraagd in ieder geval veterinair niet op zoek te zijn naar nieuwe antibiotica omdat die markt zodanig is gekrompen in volume, dat de hoge researchkosten niet kunnen worden terugverdiend.
 

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensVeeartsVeehouderZoönosen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.