Nieuws | Rundvee

Ligplaats voor elke koe voor goede uiergezondheid

VT-zand-100x100Voor een goede uiergezondheid is het belangrijk om overbezetting in de ligboxenstal te voorkomen. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zou er voor elke koe minimaal één ligplaats en één vreetplek beschikbaar zijn.

Door overbezetting liggen koeien minder lang, is er meer risico op klauwaandoeningen en vreten de koeien minder. Bovendien is er meer stress in de stal door rangordebepaling bij de koeien. Dit alles resulteert in minder weerstand, en dus een slechtere uiergezondheid, aldus de GD. Ook is de infectiedruk bij overbezette stallen hoger.

Het zijn vooral vaarzen die in de problemen komen bij overbezetting in de stal. Zij vormen de zwakste schakels in het koppel en krijgen bij overbezetting pas op het laatst ruimte aan het voerhek, met als gevolg dat zij de restjes te vreten krijgen. Daarnaast maken de vaarzen als laatste aanspraak op een ligbox.
Naast de vaarzen ondervinden met name de verse en droogstaande koeien de nadelige gevolgen van een hogere bezetting.
Juiste afmetingen van de voer- en ligplaatsen zijn ook belangrijk. Droogstaande koeien hebben door hun ruimere omvang een grotere voerplek nodig. Hanteer in dit geval méér dan één voerplek per koe of een bredere voerplaats (85 cm in plaats van 65 cm), aldus de GD.
Evenals slecht afgestelde ligboxen leidt overbezetting tot meer ‘damslapers’. Ook dat is niet bevorderlijk voor de uiergezondheid.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.