Frank de Vries | Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Veearts | Veehouder | Zoönosen

Trendbreuk in sterke daling antibioticumgebruik

De Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit SDa maakte 21 mei bekend dat de sterke daling in het antibioticumgebruik op veebedrijven in 2014 stagneert. In de pluimveehouderij werd zelfs een toename gezien van het antibioticumgebruik in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dierdagdoseringen 2014

Vergeleken met 2013 werd in 2014 op de rundveebedrijven een daling in de dierdagdoseringen geconstateerd van 19,7 procent. Ook in de varkenshouderij daalde het antibioticumgebruik, met 4,4 procent, en in de kalversector met 1,6 procent. Een toename in het gebruik werd gezien in de kalkoenensector (+ 4,9 procent) en de vleeskuikensector (+ 21,1 procent). In voorgaande jaren daalde het gebruik met tientallen procenten, terwijl het in 2014 op basis van verkoopcijfers in kg een daling betrof van 4,5 procent.

Reductiedoelen antibioticumgebruik door de overheid

De overheid stelde jaren geleden reductiedoelen vast. Zo moest in 2015 het antibioticumgebruik halveren ten opzichte van het referentiejaar 2009. Dit doel is ruimschoots bereikt: in 2014 is een reductie in gebruik vastgesteld van ruim 58 procent ten opzichte van 2009. Een daling naar 70 procent overall voor alle sectoren in 2016 lijkt onhaalbaar, aldus hoogleraar Dick Heederik, voorzitter van het expertpanel SDa. Heederik is wel blij verrast dat het gebruik van kritische antibiotica, middelen die gereserveerd zijn voor de humane sector, verder is afgenomen. De SDa stelt daarbij vast dat het meeste gebruik van deze middelen, zoals de derde en vierde generatie cephalosporinen, voorkomt bij de niet-gemonitorde diersoorten als gezelschapsdieren en konijnen.

Benchmark antibiotica voorschrijfgedrag dierenartsen

De SDa constateert in haar rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014’ dat er grote verschillen zijn in voorschrijfgedrag tussen dierenartsen. Zo schrijft de 10 procent hoogste voorschrijvers bij kalverdierenartsen 33 keer meer antibiotica voor dan de 10 procent minst voorschrijvende kalverdierenartsen. “Daar is nog veel te halen”, aldus Heederik. In 2014 zat 4 procent van alle voorschrijvende dierenartsen in het rode actiegebied. Op het niveau van de veebedrijven zat 10 procent van de bedrijven in het actiegebied. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bezoekt de structurele veelgebruikers, zowel de veebedrijven als de dierenartsen.

Redenen van veelgebruik antibiotica

Hoogleraar Heederik geeft aan dat de SDa er geen moeite mee heeft dat de reductie nu langzaam gaat. De SDa vindt wel dat er beter gekeken moet worden naar de redenen waarom een bedrijf in het actiegebied qua antibioticumgebruik zit. Heederik: “Hoewel we ‘kille rekenaars’ zijn, hebben we zeker oog voor de geluiden uit het veld dat een verdere antibioticumreductie het dierenwelzijn en de diergezondheid aantast. Wij willen graag weten of dit vooral komt door bijvoorbeeld verouderde stallen, slechte hygiënische omstandigheden of zwak management.”

Meer over:
Frank de VriesNieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensVeeartsVeehouderZoönosen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.