Achtergrond | Premium | Rundvee

Weiden? Salmonella voorkomen

Salmonellose is een via mest overdraagbare ziekte. Eén gram besmette drijfmest kan een dier al infecteren. Opname van door mest verontreinigd (ruw)voer en drinkwater moet dan ook tot een minimum worden beperkt. Opname van besmet gras in de weide of op stal is een risicofactor voor de verspreiding van salmonella. Dat schrijft Gerrit Hegen, De Boerenveearts, in vakblad Veehouder en Veearts.
Gras raakt besmeurd met mest door mestflatten of door drijfmest, stalmest of digestaat. Verse mestflatten vormen op bedrijven waar salmonellose heerst dan ook een risico. Er is vermeerdering van salmonella mogelijk in mestflatten gedurende 1 tot 3 weken en…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.