Nieuws | Rundvee

Wat te doen bij klebsiella?

De zachte en natte winter heeft ervoor gezorgd dat er meer gevallen van klebsiellamastitis zijn. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren. Volgens de GD is het van belang om nu de temperatuur buiten gaat stijgen de infectiedruk van mastitisverwekkers goed onder controle te houden.
De bodembacterie klebsiella is een gramnegatieve mastitisverwekker en kan voorkomen in zaagsel. Van klebsiella kunnen twee soorten voorkomen: Klebsiella oxytocä en Klebsiella pneumoniae. Beide kunnen zowel klinische als subklinische mastitis (verhoogd celgetal) veroorzaken. Acute klebsiella veroorzaakt een hevige en soms dodelijk verlopende uierontsteking (Dierziekten-ABC).

Vermeerderen

Klebsiella is een bacterie die zich, zo meldt de GD, bij hogere temperaturen gemakkelijk explosief vermeerdert in vochtig ligboxmateriaal. Ook in mest en in grond komt de bacterie veel voor. De Gezondheidsdienst adviseert de ligboxen droog en schoon te houden.
Om veehouders te helpen heeft de GD tien adviezen gepubliceerd. De adviezen zijn voor gevallen waarbij klebsiella uit melkmonsters de oorzaak van uierontsteking lijkt te zijn:

  • Een temperatuur boven de 20°C en een hoge luchtvochtigheid zijn voor klebsiellabacteriën ideale omstandigheden om zich razendsnel te vermenigvuldigen.
  • De belangrijkste maatregel zit in de preventie; controleer twee keer per dag of de ligboxen voldoende droog zijn en vrij van mest.
  • De (opgeslagen) ligboxbedekking, voornamelijk vochtig zaagsel, kan de bron zijn van Klebsiella en moet in dat geval zo spoedig mogelijk van het bedrijf worden verwijderd.
  • Klebsiellamastitis kan zichtbaar én onzichtbaar zijn: besmette koeien blijven vaak drager en verspreider van de bacterie en kunnen dan ook beter worden afgevoerd.
  • Laat de kwaliteit van het ligboxenstrooisel en de opslag controleren.
  • Behandelresultaten van klebsiellamastitis zijn teleurstellend en niet effectief, afvoeren van dieren waarbij Klebsiella is aangetoond, verdient aanbeveling.
  • Elke soort ligboxbedekking, zelfs zand, kan verontreinigd worden met Klebsiella afkomstig uit de mest.
  • Mest op de roostervloer, in de afkalfstal en de ziekenboeg kan ook een bron zijn van Klebsiella; laat de mestrobot of mestschuif zoveel mogelijk mest uit de weg ruimen.
  • Zorg dat de weerstand van uw koeien optimaal is. Voorkom hittestress, zorg voor een goede mineralenvoorziening en houd de koeien goed aan het vreten met smakelijk voer.
  • Klebsiellabacteriën kunnen ook via de melkmachine worden overgedragen; laat een minder goed werkende melkmachine tijdig controleren door een specialist.
Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.