Nieuws | Rundvee

Incidenten met gasvorming in maiskuilen

Door de droogte van de afgelopen maanden bevat snijmais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor kunnen na het inkuilen van de mais nitreuze gassen worden gevormd. “Deze zijn zeer giftig en bijtend en kunnen grote risico’s opleveren voor mens en dier”, zegt Marcel Verspeek van Brandweer Nederland. In onder andere Leusden, Galder en Haaksbergen waren incidenten met deze gassen, waarbij de brandweer werd ingezet.
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) noemt het gas dat kan vrijkomen silogas. “Silogas wordt gevormd doordat snel fermenteerbare stikstofverbindingen via nitriet en nitraat worden omgezet in ammonium. Dit ammonium wordt dan langzaam weer gebruikt om bacterieel eiwit te maken. Als er veel stikstof in de mais zit, ontstaat er meer stikstofoxide dan er kan worden omgezet in ammonium en is er sprake van overmatige gasvorming”, meldt de GD.

Erg giftig

Silogas is een stikstofoxide en is herkenbaar aan de typische roodbruine kleur. Het gas is erg giftig en zwaarder dan lucht: het kruipt als het ware over de grond. “Ziet u het plastic van de kuil opbollen, laat het gas dan voorzichtig wegstromen, maar blijf minstens twee meter weg van de opening”, zo legt de GD uit. “Ziet u roodbruin gas? Houd dan minstens tien meter afstand en zorg ervoor dat andere mensen en dieren op afstand worden gehouden. Meestal is de gasvorming na enkele dagen weer verdwenen.”

Longklachten

Het nitreuze silogas veroorzaakt longklachten en bij aanraking met vochtige plekken ontstaat salpeterzuur. De longklachten ontstaan soms pas vele uren na inademing van het gas. De GD adviseert mensen die in aanraking zijn gekomen met het gas of het hebben ingeademd, hun huisarts te waarschuwen. Ook voor dieren is inademing van dit gas zeer gevaarlijk. Als dieren het gas hebben ingeademd, waarschuw dan de dierenarts, aldus de GD.
Foto: Brandweer Nederland

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.