Nieuws | Schaap-Geit

Lammersterfte helft lager

Het gemiddelde sterftepercentage van geitenbokjes lag in 2018 op 4 procent. Dat is bijna de helft lager ten opzichte van de nulmeting in 2016 (7,7%). Dat blijkt uit de cijfers van melkgeitenbedrijven die een machtiging hebben afgegeven voor inzage in het I&R-systeem om zodoende het lammersterfte-percentage te berekenen.
Begin mei 2019 hadden 350 van de 369 deelnemers binnen het KwaliGeit kwaliteitssysteem zo’n machtiging afgegeven. Ondertussen heeft 100 procent van de melkgeitenbedrijven de machtiging afgegeven. Dit is onderdeel van het ‘Plan van aanpak Welzijn geitenbokjes’, waarmee de sector de sterfte onder lammeren wil terugdringen.
De daling in sterfte betekent ook dat er een forse verschuiving is van het actie- en signaleringsgebied naar het streefgebied. In 2016 bevond 10 procent van de bedrijven zich in het actiegebied en 80 procent in het streefgebied; in 2018 lagen die percentages op 2 en 95.
Bedrijven die zich in het actiegebied bevinden, hebben de verplichting om samen met hun 1-op-1 dierenarts en een vertegenwoordiger van de zuivelonderneming een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. Indien de betreffende bedrijven geen plan van aanpak opstellen of de vastgelegde maatregelen niet uitvoeren, dan volgt intrekking van de erkenning en zal de melk niet meer worden afgenomen door de zuivelonderneming totdat het bedrijf weer een erkenning heeft.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.