Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Nieuw hitteplan tegen hittestress

LTO Nederland werkt samen met veehouders en dierenartsen aan een Hitteplan 2.0. Dat moet leiden tot tiendaagse voorspellingen van hittestress bij dieren.
De hittestressvoorspellingen kunnen veehouders online raadplegen. Zij krijgen informatie over welke zaken extra aandacht behoeven en hoe zij extra alert kunnen anticiperen op extreme hitte.

THI

Basis van het hitteplan is de Temperature Humidity Index (THI). Temperatuur en luchtvochtigheid worden gecombineerd tot een kritische waarde, een maat voor de hittestress die dieren ervaren. Deze THI is voor elke diergroep anders. Het streven is om aan die kritische waarde per diercategorie een specifieke set adviezen te koppelen om hittestress beheersbaar te maken. Zo biedt de THI een goede basis voor protocollair werken, aldus LTO.
Foto: Pixabay

Meer over:
NieuwsPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.