Nieuws | Rundvee

Schouten ziet veevoerplan van sector niet zitten

Het voorstel van de melkveesector voor stikstofreductie via een voermaatregel voldoet volgens minister Schouten van LNV niet aan de criteria. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De overheid kwam eerder zelf al met een krachtvoermaatregel, maar die past volgens de sector niet bij de boerenpraktijk. Ook dierenartsen zetten hun vraagtekens bij die maatregel.
De overheid wil met het beperken van ruw eiwit in krachtvoer stikstofruimte creëren voor de (woning)bouw in 2020. Het veevoerplan van de overheid sluit volgens de melkveehouders in bepaalde situaties volstrekt niet aan bij de praktijk en leidt ook tot zorgen over de diergezondheid. Uit een enquête van de beroepsorganisatie voor dierenartsen KNMvD bleek dat meer dan 70 procent van de rundveedierenartsen bezorgd is over het plan van de overheid om het ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee te beperken. De dierenartsen verwachten ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van melkvee.
LTO Nederland sprak onlangs met NAJK, mede namens NMV, DDB en Netwerk Grondig, over de zogenoemde voerspoorregeling en het alternatieve voorstel van de sector zelf. Maar dat gesprek verliep teleurstellend voor de belangenbehartigers van de melkveehouderij. “Alle inspanningen ten spijt gaat het ministerie niet op ons voorstel in – men acht het niet haalbaar. Er komt dus geen alternatieve maatregel. We beraden ons op een vervolg,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.