Varkens

Ziekte van Glässer

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis. H. parasuis komt zonder besmetting vanuit of naar elders voor in de varkenspopulatie en wordt vaak geïsoleerd uit de neusholte van gezonde varkens. De insleep van H. parasuis in naïeve populaties (mengen van varkens van verschillende origines), kan leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit. Omgekeerd kan de introductie van naïeve varkens in een H. parasuis besmette omgeving eveneens leiden tot zware economische verliezen.

Oorzaak

De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Haemophilus parasuis, die op nagenoeg alle varkensbedrijven aanwezig is. Er zijn vele typen en subtypen van de bacterie bekend, die variëren van min of meer goedaardig tot kwaadaardig. Als gevolg van stressmomenten en weerstandsvermindering door andere kiemen kan de ziekte zich openbaren.

Verschijnselen

De ziekte van Glässer heeft diverse verschijningsvormen. Verwarring met andere ziekten is gemakkelijk mogelijk. Acute infecties gaan gepaard met hoge koorts, sloomheid, gebrek aan eetlust, hoest, gezwollen gewrichten, kreupelheid, pijn bij oppakken en hersenverschijnselen. Ook kan plotselinge sterfte optreden. Na een acute infectie blijven de biggen vaak achter in de groei of gaan slijten als gevolg van ontstekingen aan longen, borst- en buikvliezen, hartzakje en gewrichten.

Preventie en behandelingen

Om de ziekte van Glässer te voorkomen moet een aantal risicofactoren vermeden worden. Een van de risico’s is dat biggen onvoldoende biest en melk opnemen. Verder moet een dier zo min mogelijk worden blootgesteld aan stressvolle momenten. Stress kan een gevolg zijn van veelvuldig mengen van tomen zowel voor als na het spenen, te vroeg spenen, transport, slecht klimaat, te koud, slechte hygiëne en overbezetting.
H. parasuis is gevoelig voor de meeste antibiotica waaronder amoxycilline, ampicilline, sulfonamiden, penicillines en cefquinome. Tegenover tetracyclines komt nogal eens verworven resistentie voor. Antibiotica moeten toegediend worden voor de symptomen optreden. Dit impliceert een regelmatige inspectie van de risicogroepen.

  • Ziekte van Glässer – GD
U hebt zojuist een Premium artikel gelezen.
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts
Meer over:
Varkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.