Achtergrond | Paarden | Pluimvee | Premium | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

Ratten en muizen schreeuwen om aandacht

De regelgeving rond de bestrijding van ratten en muizen zorgde de afgelopen zomer voor opschudding. Vanaf 2023 mogen particulieren waarschijnlijk geen gifstoffen meer gebruiken om de plaagdieren te bestrijden. Wat zijn de gevolgen voor de veehouderij?
Door Ida Hylkema in vakblad Veehouder en Veearts.
De Telegraaf pakte er groots mee uit: er dreigt een ratten- en muizenplaag voor Nederland. Directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) was in menig actualiteitenprogramma te gast om tekst en uitleg te geven. Zijn boodschap: er moet haast worden gemaakt met het ontwikkelen voor alternatieven voor bestrijding met gifstoffen, anders loopt de overlast…

Dit artikel is alleen voor abonnees
Wilt u onbeperkt artikelen lezen op veehouderenveearts.nl, neem dan contact op met uw dierenarts

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.