Nieuws | Pluimvee | Varkens

Darmbacteriën landbouwhuisdieren steeds minder antibioticaresistent

In de afgelopen tien jaar zijn darmbacteriën in landbouwhuisdieren steeds minder resistent geworden tegen antibiotica. Dat rapporteren het RIVM, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Wageningen Food Safety Research en Universiteit Utrecht.

De vier partijen monitoren in opdracht van de overheid de antibioticaresistentie bij zowel mens en dier als in voeding. Voor de monitoring neemt de NVWA steekproefsgewijs monsters van vleeskuikens, varkens en vleeskalveren. WBVR doet vervolgens onderzoek naar antibioticaresistentie. Kees Veldman, hoofd van het Nationaal Referentie Laboratorium Antibioticaresistentie in dieren: ““Naast E. coli onderzoeken we binnen ons monitoringsprogramma ook Salmonella- en Campylobacter-bacteriën. Deze bacteriën zijn onder andere veroorzakers van voedselinfecties en daarom vanuit het oogpunt van volksgezondheid belangrijk om goed te monitoren.”

Forse daling antibioticagebruik

Uit het WBVR-onderzoek blijkt dat de antibioticaresistentie van darmbacteriën bij alle landbouwhuisdieren de afgelopen tien jaar afneemt. “Opvallend in de resultaten van deze rapportage, is dat de antibioticaresistentie bij vleeskuikens is gedaald tot de het laagste niveau sinds 1998”, vertelt Veldman. Een belangrijke verklaring hiervoor is een forse daling van het antibioticagebruik in de pluimveehouderij. “Uit cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in 2021 is gedaald met 31,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.”

In 2021 zijn minder antibiotica verkocht en gebruikt voor landbouwhuisdieren dan in 2020. In vergelijking met het referentiejaar 2009 is de verkoop van antibiotica voor landbouwhuisdieren met 70,8 procent gedaald, zo blijkt cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Sinds 2015 gelden voor gebruik bij dieren strikte regels voor het gebruik van antibiotica die cruciaal zijn om infecties bij de mens te behandelen. Dergelijke antibiotica mogen alleen bij hoge uitzondering worden gebruikt voor bestrijding van infecties bij dieren.

 

Uit de rapportage blijkt verder dat het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven. Bij sommige bacteriesoorten is de resistentie afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Ook het aantal bacteriën dat resistent is tegen meerdere antibiotica tegelijk is stabiel, constateren de onderzoekers van RIVM en WBVR. (Bron: Wageningen University & Research)

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
NieuwsPluimveeVarkens
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.