Nieuws | Varkens

Spoedoverleg over Afrikaanse varkenspest

Op vrijdag 14 september vindt er spoedoverleg plaats op het ministerie van LNV om de actuele situatie rond Afrikaanse varkenspest te bespreken en om te bepalen of er extra maatregelen nodig zijn in Nederland. Dat meldt de POV. Aanleiding is de vondst van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België.
Bij het overleg zullen de volgende organisaties aanwezig zijn: POV, COV, Vee en Logistiek Nederland, KNMvD en GD. De POV heeft de regie naar zich toegetrokken. LTO Nederland zal waar nodig de POV faciliteren.

Vier besmette dieren

Volgens de POV zijn er in de regio Étalle in de provincie Luxemburg in België vier met Afrikaanse varkenspest besmette dieren gevonden: drie dode wilde zwijnen en een jong verzwakt dier. De bron van de besmetting is niet bekend, maar op grond van de afstand tot de besmette gebieden in Europa, ligt de verspreiding door menselijk handelen het meest voor de hand, meldt de POV.

Bloedmonsters Nederland negatief

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

Afrikaanse varkenspest – Dierziekten-ABC

Foto: Richard Bartz/Wikimedia

Meer over:
NieuwsVarkens
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.