Nieuws | Rundvee

LNV: voermaatregel niet ingevoerd wegens droogte

Dat de tijdelijke veevoermaatregel niet wordt ingevoerd, zoals eerder vandaag al werd verwacht, komt door de droogte, zo meldt het ministerie van LNV. Er was al langere tijd veel weerstand tegen de maatregel vanuit de melkveesector, en dierenartsen maakten zich zorgen om de gezondheid en het welzijn van melkvee.
Het ministerie van LNV wilde per 1 september met de veevoermaatregel limieten stellen aan de eiwitgehalten in krachtvoer voor koeien. Maar volgens het ministerie blijkt nu uit een analyse van Wageningen University &  Research dat de melkveehouders meer eiwitrijk krachtvoer nodig hebben doordat het eiwitgehalte in het gras door de droogte lager is. Dat zou betekenen dat de door LNV voorgenomen eiwitnormen in de veevoermaatregel naar boven bijgesteld zouden moeten worden. “Hierdoor is de stikstofwinst van de maatregel nihil geworden en wordt de maatregel niet ingevoerd”, aldus LNV.
Eerder meldde minister Schouten nog dat er sowieso een veevoermaatregel van kracht zou worden: die van haarzelf, waartegen de sector zich verzette, of die van de sector die nog door het PBL zou worden doorgerekend. Melkveehouders zouden al moeten inspelen op een eiwitverlaging in het voer die er volgens Schouten hoe dan ook zou komen. Maar de tijdelijke voermaatregel is nu toch definitief van de baan.

Toch stikstofruimte voor woningbouw

De veevoermaatregel werd bedacht om de stikstofuitstoot vanuit de melkveehouderij te verlagen en zo stikstofruimte te creëren voor de woningbouw. Minister Schouten meldt nu dat, ondanks het schrappen van de veevoermaatregel, zij toch stikstofruimte kan creëren voor de woningbouw, vanuit de bestaande maatregel warme sanering van de varkenshouderij. Die maatregel zou zich ook nog eens beter lenen voor stikstofreductie, omdat de veevoermaatregel immers van tijdelijke aard zou zijn: van september tot en met december.
Voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) spreekt van “een papieren ‘hocus pocus’ om de woningbouw dit jaar mogelijk te maken”. De POV heeft stichting Stikstofclaim gevraagd om onderzoek te doen naar het plan van Schouten en actie te ondernemen richting het ministerie van LNV.

Meer over:
NieuwsRundvee
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.