Nieuws

Opnieuw nertsenbedrijven besmet, kabinet wacht op advies deskundigen

Het coronavirus is weer vastgesteld op nertsenbedrijven. Als er half augustus nog nieuwe besmettingen onder nertsenbedrijven zouden zijn, adviseerden deskundigen van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) om nertsenbedrijven preventief te ruimen mits het aantal besmettingen onder mensen ook toeneemt.

Het OMT-Z ging er half juli van uit dat door maatregelen op het gebied van onder andere hygiëne, het risico op besmetting van nertsenbedrijven zou afnemen. Het OMT-Z verwachtte dat er nog zes tot twaalf bedrijven besmet zouden raken tussen half juli en half augustus; dat zijn er nu elf. In totaal zijn nu 36 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard met het coronavirus. Alle besmette bedrijven zijn of worden geruimd.

Het kabinet is in afwachting van een vervolgadvies van het OMT-Z. Daarin zullen de deskundigen waarschijnlijk ook ingaan op het wel of niet preventief ruimen van nertsenbedrijven.

Foto: SwiatRolnika.tv

Meer over:
Nieuws
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.