Nieuws

Geen preventieve ruiming nertsenbedrijven, wel beëindiging van sector in 2021

Nertsenhouders moeten in maart 2021 stoppen met hun bedrijf. Dat moet voorkomen dat nertsen een reservoir voor het coronavirus worden dat mogelijk volgend voorjaar een groter risico voor de volksgezondheid vormt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven die niet besmet zijn met het coronavirus zullen niet voortijdig worden geruimd, omdat het risico voor de volksgezondheid volgens de ministers beperkt is. Zij baseren zich op advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z).
Het ruimen van besmette nertsenbedrijven gaat wel door. Het virus is nu op 42 bedrijven aangetoond.

Mens belangrijkste verspreidingsbron

Het lukt volgens het OMT-Z tot nu toe niet om greep te krijgen op de verspreiding van het virus in de nertsenhouderij. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding. Volgens het OMT-Z zijn er geen aanwijzingen voor een besmettingsroute via voer, voertuigen, huisdieren, wild, op bedrijven gebruikte materialen of via de lucht. Daarmee blijft de mens waarschijnlijk de belangrijkste verspreidingsbron tussen de bedrijven.
Er komen weer maatregelen bij om de verspreiding van het coronavirus in de nertsenhouderij tegen te gaan. Zo worden nertsenhouders verplicht om wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen naar de GD in plaats van maximaal vijf zoals eerder het geval was. Ook het wisselen van werknemers tussen bedrijven wordt minder makkelijk.

Uit de lucht komen vallen

De vakgroep Edelpelsdieren van LTO en de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) zeggen dat het kabinetsbesluit om de sector vanwege de volksgezondheid niet in 2024, maar in maart 2021 verplicht te laten stoppen, uit de lucht komt vallen en hard aankomt bij de nertsenhouders. NFE en LTO Nederland willen met het ministerie van LNV praten over onder andere de juridische borging van het besluit.

Foto: SwiatRolnika.tv

Meer over:
Nieuws
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.