Nieuws | Rundvee | Wet- en regelgeving

'Gebruik KoeMonitor is niet verplicht'

Het gebruik van KoeMonitor is geen overheidsverplichting. Wel kiest het merendeel van de zuivelverwerkers ervoor om het gebruik van KoeMonitor op te nemen in de leveringsvoorwaarden. Daardoor kunnen melkveehouders het toch als een verplichting voelen. Dat meldt controleorganisatie COKZ in een persbericht (pdf) namens de partijen die betrokken zijn bij de invoering van KoeMonitor, waaronder LNV, ZuivelNL en Stichting Geborgde Dierenarts (SGD).
Volgens de partijen zijn er de afgelopen tijd allerlei beweringen gedaan over KoeMonitor en de toezichtsrol van de door het ministerie van VWS aangewezen SGD-dierenarts. ‘Dat leidt tot verwarring, onbegrip en zelfs weerstand en kan bovendien ten koste gaan van een goede garantieverschaffing voor onze zuivelproducten. Dat kan niet de bedoeling zijn’, aldus het persbericht.
Melkveehouders maken zich al langere tijd druk om de invoering van het nieuwe borgingssysteem. Onlangs meldde vakblad Boerderij dat groepen melkveehouders klachten hebben ingediend tegen KoeMonitor bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De boeren vinden dat het niet-wettelijke systeem van KoeMonitor hun keuzevrijheid bij het leveren van melk van gezonde koeien belemmert. Deze melkveehouders willen niet via de leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie worden gedwongen tot deelname aan KoeMonitor.

Europese eisen

De partijen die bij invoering van KoeMonitor betrokken zijn zeggen dat zuivelverwerkers voor KoeMonitor kiezen om aan te tonen dat de melk aan de EU-gezondheidsvoorschriften voldoet – dat de melk van gezonde koeien komt. De Europese Commissie zou de mate van het Nederlandse toezicht voorheen te beperkt gevonden hebben en het systeem stond niet onder officieel veterinair toezicht.

Op andere manier inzichtelijk maken

Als een melkveehouder niet met KoeMonitor wil werken, zal de dierenarts op een andere manier inzichtelijk moeten krijgen of de melkveehouder aantoonbaar kan maken dat de melk alleen afkomstig is van gezonde koeien. De zuivelverwerker waaraan de veehouder de melk levert, moet dan wel met die andere manier instemmen.

Pilot in 2020

Het jaar 2020 zal als pilotjaar voor KoeMonitor worden gebruikt ‘om zoveel mogelijk alle knelpunten op te lossen en goede afspraken te maken’, melden de partijen in hun persbericht. Zij willen dat er op 1 januari 2021 een solide en toekomstbestendig systeem staat.
Lees ook: KoeMonitor voor nog betere borging

Meer over:
NieuwsRundveeWet- en regelgeving
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.