Nieuws | Rundvee | Schaap-Geit

Geen leverbotprognose meer

De leverbotprognose, waarmee rundvee- en schapenhouders jarenlang zijn voorzien van informatie over de te verwachten ernst van leverbotinfecties, is dit jaar beëindigd.
Vanwege beperking van het beschikbare budget heeft ZuivelNL, opdrachtgever van de leverbotmonitoring, besloten om de financiering ervan stop te zetten. Dit betekent dat de Werkgroep Leverbotprognose geen budget meer heeft om onderzoek te doen naar de leverbotsituatie of -resistentie. Vanaf 2020 brengt de Gezondheidsdienst voor Dieren dan ook geen leverbotprognoses meer uit.
Veehouders kunnen wel gebruik blijven maken van melk-, bloed- en mestonderzoek om de situatie op hun bedrijf goed in kaart te brengen. Verder wordt nog bekeken hoe veehouders en dierenartsen beter kunnen worden ondersteund bij het beheersen van leverbotinfecties.
Leverbot – Dierziekten-ABC
Foto: Provinos Schapenpraktijk

Meer over:
NieuwsRundveeSchaap-Geit
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.