Nieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

'Ruimen van dieren alleen in uiterst noodgeval'

Bij de bestrijding van ziekte-uitbraken, mag het ruimen van dieren alleen nog als allerlaatste noodoplossing gebruikt worden. Pas als vaccineren niet kan en er geen enkel ander alternatief voorhanden is om verdere besmetting te voorkomen, mogen autoriteiten besluiten om dieren te ruimen. Dit is een van de aanbevelingen van de Nederlandse europarlementariër Kartika Liotard, waar een meerderheid van de Milieucommissie van het Europees Parlement op 22 januari voor stemde.
De Europese Commissie werkt aan een gecoördineerde Europese aanpak van dierziektes. “Maar dat moet wel een dier- en mensvriendelijke aanpak zijn. Massaruimingen hebben niet alleen immense gevolgen voor de betroffen dieren, maar ook voor veehouders en andere betrokkenen. Vooral dat laatste wordt vaak onderschat,” vertelt Liotard.

Antibiotica

Ook het toedienen van antibiotica aan dieren wordt in de voorstellen van Liotard verder ontmoedigd. “Het routinematig toedienen van antibiotica aan dieren door veehouders, mag alleen worden getolereerd als dit geen nadelige effecten oplevert voor de volksgezondheid, de diergezondheid en dierenwelzijn. Bacteriën die resistent worden tegen antibiotica vormen een groot probleem. Dat probleem wordt vergroot door dieren routinematig antibiotica toe te dienen,” zegt Liotard. Het parlementslid pleit voor een andere aanpak. “Maak veeteelt minder intensief en geef dieren meer ruimte. Dat voorkomt zowel dierziektes als de nadelen van overmatig antibioticagebruik.”
Andere aanbevelingen uit Liotards rapport betreffen onder andere het verkorten van diertransporten en het verplicht registreren van gekloonde dieren. De aanbevelingen van Liotard moeten, nu ze door de Milieucommissie zijn aangenomen, nog worden behandeld door het agrarisch Comité en het volledige Europees Parlement voordat de lidstaten ze kunnen invoeren
Bron: AgriHolland / Kartika Liotard

Meer over:
NieuwsPaardenPluimveeRundveeSchaap-GeitVarkensZoönosen
Deel dit bericht: Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

Veehouder & Veearts volledige toegang

Nieuwsbrief Wilt u volledige toegang tot de website en het magazine thuis ontvangen? Neem dan contact op met uw dierenarts.