NIEUWS


Vogelgriep in Veurne

3 jan 2024

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld op een pluimveebedrijf in het West-Vlaamse Veurne. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het pluimvee dat nog aanwezig is geruimd.


Vooruitblik op de tijd ná VGO

20 dec 2023

In 2024 wordt het VGO-onderzoek afgerond. Voor de LTO Vakgroep Geitenhouderij is het duidelijk dat na afloop van die onderzoeken een einde zal komen aan de provinciale moratoria. Deze moratoria zijn ingesteld vanwege het voorzorgbeginsel. Na de VGO-onderzoeken weten we of er wel of geen oorzakelijke relatie bestaat tussen longontstekingen en geitenbedrijven. Als die relatie er is dan zullen er maatregelen genomen worden en verliezen de moratoria hun nut.


Nieuw onderzoek naar verspreiding varkensgriep

15 dec 2023

De verspreiding van varkensgriep lijkt de afgelopen decennia te veranderen. Een consortium van Nederlandse kennisinstellingen, dierenartsen en bedrijfsleven heeft de krachten gebundeld om op eigen initiatief te onderzoeken hoe het varkensgriepvirus verspreid op varkensbedrijven. Het onderzoeksproject duurt vier jaar, daarover schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren.


Vogelgriep vastgesteld in Putten

4 dec 2023

In Putten is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 110.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Vogelgriep in Alphen aan den Rijn

28 nov 2023

Op een kinderboerderij in Alphen aan den Rijn (ZH.) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 90 vogels die een risico vormen voor de verspreiding van het virus geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).


Stand van zaken blauwtong serotype-3 bij runderen

22 nov 2023

Naarmate blauwtong serotype 3 (BTV-3) zich over Nederland verspreidt, en ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk inmiddels besmettingen zijn bevestigd, worden de klinische verschijnselen van de BTV-3 uitbraak bij runderen steeds duidelijker. De impact van de uitbraak bij rundvee is op dit moment nog niet volledig in beeld en wordt door Gezondheidsdienst voor Dieren nader onderzocht.


Ophok- en afschermplicht pluimvee weer van kracht

15 nov 2023

In het Noord-Hollandse Middelie is vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 180 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanwege deze tweede uitbraak in korte tijd heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten om op landelijk niveau de ophok- en afschermplicht in te stellen.


Ophokplicht pluimvee volledig vervallen

7 nov 2023

De algemene ophokplicht voor pluimvee is volledige vervallen. Dat heeft de minister van LNV besloten. De laatste regio waar nog een ophok- en afschermplicht gold, was de Gelderse Vallei. Die regel is nu ingetrokken.